لیست پروژه های

1- اجرای عملیات ،برشکاری فیتاپ و جوشکاری خطوط پروژه طرح CFO پالایشگاه قطران زغال سنگ اصفهان در سال 1384

2-  اجرای عملیات پایپینگ سیستم هیدرولیک واحد اسکین پاس فلشینگ و اسید شویی مجتمع فولاد مبارکه به همراه شرکت نصب کاویان و شرکت ایریتک در سال 1384

3- داجرای عملیات پایپینگ خطوط بارگیری مخازن چهارده گانه پالایشگاه پاسارگاد به همراه شرکت ماشین سازی آذربایجانی در سال 1385

4- اجرای عملیات پایپینگ لوله های استنلس استیل پروژه استریپر کار ناحیه نورد گرم ردههای 40 الی 160 مجتمع فولاد مبارکه در سال 1391

5- نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی پلی کلینیک سردار شهید احمد کاظمی در سال 1392

6- اجرای پروژه اعلام و اطفاء حریق تونل و اتاق برق مگامدول شهید خرازی مجتمع فولاد مبارکه با همکاری شرکت نوآوران صنایع دقیق در سال 1393

7- اجرای عملیات فنی و فعالیتهای مربوط به شات دان واحد 06 ناحیه احیاء مستقیم مجتمع فولاد مبارکه با همکاری شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه در سال 1393

8- اجرای عملیات نصب و راه اندازی خطوط گاز استنلس استیل احیای مستقیم غدیر ایرانیان با همکاری شرکت اتحاد صنعت سپاهان در سال 1393

9- اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مکانیکی و سیالاتی کلیه نواحی فولاد مبارکه و فولاد سبا اصفهان با همکاری شرکت دژپاد در سال 1394

10- اجرای عملیات ،پایپینگ مکانیک کوره بلوور سیستم آبرسانی و متریال هندلینگ واحد احیا مستقیم ارفع در توقف سالیانه با همکاری شرکت اتحاد صنعت سپاهان در سال 1394

11- انجام عملیات فنی و فعالیتهای تعمیراتی مربوط به شات دان کوره واحد گندله سازی 2 گل گهر سیرجان تنظیمات و راه اندازی قسمت لاورینگ و درایور با همکاری شرکت اتحاد صنعت سپاهان در سال 1394

12-اجرای پروژه تاسیسات مکانیک ،هواسازی رینگ آتشنشانی و سیستم اطفا حریق داروسازی ریحانه اصفهان در سال 1394

13-تعمیرات و راه اندازی سیستم خنک کننده های ،لینتل سیل باکس و اچ لینتل کوره واحد گندله سازی گل گوهر سیرجان با همکاری شرکت اتحاد صنعت سپاهان در سال 1396

14-اجرای کلیه فعالیتهای تاسیساتی و مکانیکی واحد اکسیژن فولاد البرز ناب ،آرش ابهر زنجان با همکاری شرکت مهرفام سپاهان در سال 1396

15-اجرای عملیات ،پایپینگ مکانیک ،کوره ،بلوور سیستم آبرسانی و متریال هندلینگ واحد احیا مستقیم ارفع در توقف سالیانه با همکاری شرکت اتحاد صنعت سپاهان در سال 1396

16-انجام عملیات فنی و فعالیتهای مربوط به شات دان واحدهای احیاء مستقیم فولاد مبارکه اصفهان شامل غبارگیرکوره و دی بین و تعویض لاین ها در سال 1396

17-تعویض کامل پکینگ کولینگ تاورهای واحد احیا مستقیم ارفع به همراه شرکت اتحاد صنعت سپاهان در سال 1396

18-اجرای عملیات تاسیسات و مکانیک کورههای EAF و LF فولاد پارس بوتیل یزد با همکاری شرکت مهرفام سپاهان در سال 1397

19-انجام عملیات فنی و فعالیتهای تعمیراتی مربوط به شات دان کوره واحد گندله سازی 2 گل گهر سیرجان تعمیرات و راه اندازی دیسکها با همکاری شرکت کیمیا تعمیرات صنعت در سال 1397

20-اجرای فعالیتهای تعمیرات کوره بلوور ریفرمر و پایپینگ واحد احیا مستقیم ارفع در تعمیرات اساسی سال 1398

21-انجام عملیات فنی و فعالیتهای تعمیراتی مربوط به شات دان فولاد سبا اصفهان شامل تعویض تیوپها و شارژ کاتالیستهای ریفرمر با همکاری شرکت زاگرس صنعت آرکا در سال 1398

22-انجام عملیات فنی و فعالیتهای تعمیراتی مربوط به شات دان فولاد هرمزگان تعویض و تعمیرات تیوب باندل های Feed Gas Natural Gas و Expansion Joint های رکوپراتور با همکاری شرکت دژپاد صنعت در سال 1398

23-انجام عملیات فنی و فعالیتهای تعمیراتی مربوط به شات دان واحد گندله سازی فولاد مبارکه اصفهان شامل تعویض سینی و دیواره کوره و لینتل و سیل باکسها در سال 1398

24-اجرای فعالیتهای تعمیراتی مکانیک تعویض تیوبهای ،ریفرمر شارژ کاتالیست و پایپینگ احیا مستقیم شرکت جهان فولاد سیرجان برد سیر با همکاری شرکت دژپاد صنعت در سال 1398 اجرای فعالیتهای تعمیرات ،کوره متریال هندلینگ و پایپینگ واحد احیا مستقیم ارفع در تعمیرات اساسی سال 1399

25-اجرای تعمیرات اساسی واحد احیا مستقیم نیریز شامل تعویض اختاپوسی ،لگ تعویض Expansion Joint های خطوط Feed Gas و اجرای پایپینگ در سال 1399

26-اجرای فعالیتهای پایپینگ و نصب مکانیکال تجهیزات شامل Open Through Process Gas Mist Eliminator تعمیرات متریال هندلینگ شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در پروژه افزایش ظرفیت سال 1399

27-ساخت و نصب اسکلت فلزی و راههای دسترسی آسانسور کوره واحد احیا مستقیم ارفع به ارتفاع 57 متر به همراه شرکت شاخص صنعت کویر در سال 1399

28-اجرای فعالیتهای پایپینگ مربوط به پروژه پایپ گالری واحد فولادسازی شرکت آهن و فولاد ارفع به میزان 15000 اینچ قطر در سال 1399

29-طراحی ،ساخت نصب و راه اندازی پروژه انتقال بریکت از استکر بریکت سازی به نوار نقاله شارژ اسفنجی فولاد سازی واحد احیا مستقیم ارفع در سال 1399

30- اجرای پروژه ساخت و نصب سیستم پوشش دهی شیرآهک گندله واحد احیا مستقیم ارفع به همراه ساخت و نصب مخزن کربن استیل به ظرفیت 100000 کیلوگرم در سال 1399

31-اجرای عملیات پایپینگ پروژه افزایش ظرفیت واحد احیا مستقیم ارفع به همراه شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه به حجم تقریبی 55000 اینچ قطر در سال 1400

32-اجرای عملیات تعمیرات اساسی کوره و ناحیه کولیتگ گندله سازی چادرملو در سال 1400

33-اجرای عملیات تعمیرات اساسی کوره واحد احیا مستقیم ارفع در سال 1400

34-اجرای فعالیتهای تعمیرات اساسی ناحیه متریال هندلینگ واحد احیا مستقیم ارفع در سال 1400

35-اجرای تعمیرات سالیانه واحد احیا مستقیم مجتمع فولاد اردکان در مرداد و شهریور 1400

36-تعویض تیوب باندلهای رکوپراتور شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در مردادماه سال 1400

37-اجرای عملیات نصب کمپرسورهای فرآیند سایلنسرها اسکلت فلزی و پایپینگ شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در پروژه افزایش ظرفیت در سال 1400 و 1401

38-اجرای عملیات پایپینگ به حجم 20000 اینچ قطر و مکانیک و نصب تجهیزات به حجم 100 تن در شرکت آهن و فولاد ارفع پروژه افزایش ظرفیت فولاد سازی در سال 1401

39-اجرای کامل عملیات برق و ابزار دقیق نوار K7 شامل نصب( ساپورت ، سینی کشی ، کابل کشی به طول 50 کیلومتر ، نصب تابلو ونصب کلیه تجهیزات ابزار دقیق و )سربندی در شرکت آهن و فولاد ارفع پروژه افزایش ظرفیت فولاد سازی در سال 1401

40-اجرای کامل عملیات برق و ابزار دقیق مخزن تزریق کربن شامل) نصب ساپورت ، سینی کشی ، کابل کشی به طول 10 کیلومتر نصب تابلو ونصب کلیه تجهیزات ابزار دقیق و سربندی ( در شرکت آهن و فولاد ارفع پروژه افزایش ظرفیت فولاد سازی در سال1401

41- دمونتاژ و مونتاژ پنلهای سقف و همچنین درب اتاق احتراق و البو فیوم و استریت فیوم به همراه پایپینگ در شرکت آهن و فولاد ارفع پروژه افزایش ظرفیت فولاد سازی در سال 1401

42-دمونتاژ و مونتاژ خطوط گریس جرثقیلهای 260 ، 125 ، 100 ، 80 تن سقفی سالن فولاد سازی شامل ) مسیریابی جدید ، خم کاری ، نصب دیوایدر ، نصب گریس پمپ و غیره در شرکت آهن و فولاد ارفع پروژه افزایش ظرفیت فولاد سازی در سال 1401

43-اجرای تعمیرات سالیانه کلیه نواحی کوره ، بلوور ، رکوپراتور ، ریفورمر ، آبرسانی و حمل مواد واحد احیاء چادرملو بهمن ماه 1401

44- اجرای تعمیرات سالیانه ناحیه کوره ، آبرسانی ، ریفورمر و متریال هندلینگ واحد احیاء شرکت آهن و فولاد ارفع بهمن ماه 1401

        آدرس: اصفهان – فولاد شهر – B4 – بصیرت – خیابان شهید محمد رضا نجار حقیقی پلاک 12

        تلفن: 03152648112   موبایل : 09131373188   09133341349

           تمامی حقوق متعلق به شرکت سورن صنعت افروز میباشد.